Sivut

tiistai 20. elokuuta 2019

Miksi sukupuolen moninaisuus on tärkeää tunnistaa terveydenhuollossa?

Tämän vuoden Turku Pride-viikon pääteemana on autonomia. Autonomia on tärkeä osa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia olla oma itsensä niin seksuaaliselta suuntautumiseltaan kuin sukupuoli-identiteetiltään. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kokevat yhä tilanteita, joissa heidän itsemäärittelyoikeutensa omaan sukupuoleen ei toteudu. Terveydenhuoltoon keskittyvät tutkimukset osoittavat esimerkiksi, että transsukupuoliset potilaat kokevat usein terveydenhuollon ammattilaisten ymmärtämättömyyttä omaa sukupuoli-identiteettiään kohtaan, ja translasten ja -nuorten kohdalla identiteetin pysyvyyttä voidaan pitää väliaikaisena vaiheena osana nuoruutta.

Tutkimukset osoittavat, että sukupuolen moninaisuuden tunnistamisella on useita hyötyjä eri-ikäisten sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Kun transsukupuoliset nuoret ovat saaneet päättää omaa sukupuoli-identiteettiään vastaavan nimen (eng. chosen name), heidän kokema masentuneisuus ja ahdistus vähentyivät tilastollisesti merkitsevästi. Tämä on merkityksellistä, sillä jopa 40 % transnuorista kokee masentuneisuutta, ahdistusta ja itsetuhoisuutta, joiden taustalla vaikuttavat muun muassa omaan kehoon liittyvä sukupuoliristiriita sekä ympäristössä ilmenevä ymmärtämättömyys ja suvaitsemattomuus transnuoria kohtaan. Transnuorten oman nimen itsemäärittelyoikeudella mahdollistetaan sosiaalinen transitioituminen, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että ulkopuolinen maailma tunnistaa ja tunnustaa transnuoren sellaisena kuin hän itse määrittelee itsensä.

Aikuisikäisille sukupuolivähemmistöille sukupuolen moninaisuus liittyy esimerkiksi kokemukseen terveydenhuollosta turvallisena tilana (eng. safe space). Tutkimusten mukaan moni transsukupuolinen on kokenut terveyspalveluiden käyttäjänä syrjintää ja ymmärtämättömyyttä, joka saa heidät muun muassa välttämään terveyspalveluiden käyttöä, vaikka tarvetta palveluille olisi. Sukupuolen moninaisuuden tunnistaminen voisi parantaa aikuisten sukupuolivähemmistöjen kokemuksia siitä, että terveyspalveluiden käyttäjänä voi avoimesti kertoa omasta sukupuoli-identiteetistään ja hoitoon on turvallista hakeutua aina kun tarvetta on. Lisäksi sukupuolen moninaisuuden tunnistaminen voisi vähentää väärinkäsityksiä, joita esimerkiksi transsukupuolisiin liitetään: useissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että transsukupuolisten hakeutuessa hoitoon ammattilainen liittää automaattisesti terveysongelman sukupuoli-identiteettiin tai kysyy sukupuoli-identiteetistä, vaikkei tällä olisi hoidon kannalta merkitystä. Sukupuolen moninaisuuteen liittyvän tiedon jakaminen terveydenhuollossa onkin tärkeää, jotta sukupuolen eri variaatiot nähtäisiin normaalina osana ihmisyyttä ja siihen ei liitettäisi virheellisiä oletuksia. 

Lähde: Goethe Institute Indien

Lisää tietoa sukupuolen moninaisuudesta voi lukea esimerkiksi Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen ja Seta ry:n sivuilta. Englanninkielistä tietoa aiheesta löytyy esimerkiksi World Professional Association for Transgender health- järjestön sivuilta.

Kirjoittajan tiedot
Minna Laiti
Rtghoitaja, TtM, väitöskirjatutkija
mianlai(at)utu.fi
Twitter: https://twitter.com/LaitiMinna
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Minna_Laiti


Lähteet:

Alanko, K. (2014) Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 146, verkkojulkaisuja 72 & Seta, Seta-julkaisuja 23. Unigrafia, Helsinki

Chisolm-Straker, M., Jardine, L., Bennouna, C., Morency-Brassard, N., Coy, L., Egemba, M. O., & Shearer, P. L. (2017). Transgender and Gender Nonconforming in Emergency Departments: A Qualitative Report of Patient Experiences. Transgender Health, 2(1), 8-16.

Perez-Brumer, A., Day, J. K., Russell, S. T., & Hatzenbuehler, M. L. (2017). Prevalence and Correlates of Suicidal Ideation Among Transgender Youth in California: Findings From a Representative, Population-Based Sample of High School Students. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 56(9), 739–746.

Russell, S. T., Pollitt, A. M., Li, G., & Grossman, A. H. (2018). Chosen Name Use Is Linked to Reduced Depressive Symptoms, Suicidal Ideation, and Suicidal Behavior Among Transgender Youth. Journal of Adolescent Health, 63(4), 503–505.

Veale, J. F., Watson, R. J., Peter, T., & Saewyc, E. M. (2017). Mental Health Disparities Among Canadian Transgender Youth. Journal of Adolescent Health, 60(1), 44–49. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.09.014