Sivut

tiistai 30. toukokuuta 2023

Nuoret ja sähkötupakka: sähkötupakan kätketyt haitat

Kuva: Pixabay

Huomenna vietetään kansainvälistä tupakatonta päivää (World No Tobacco Day), jonka tavoitteena on keskittää vuosittain huomio tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön ja niiden aiheuttamiin terveyshaittoihin ja kuolemiin. Viimeisen vuoden aikana erityisesti nuorten sähkötupakan käyttö on herättänyt paljon keskustelua (esimerkiksi Yle, Helsingin sanomat, MTV uutiset, Iltasanomat). 

Vuonna 2021 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan nuorten sähkötupakointi oli vielä melko harvinaista. Kuitenkin parin viime vuoden aikana nuorten – jopa alakouluikäisten – sähkötupakoinnin nopeaan yleistymiseen ollaan havahduttu kouluissa ja nuorten kanssa työskentelevien keskuudessa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tehdyn kyselyn mukaan havainnot alaikäisten sähkötupakoinnista olivat kasvaneet kahden vuoden aikana 26 prosentista 53 prosenttiin (vuonna 2022). Yhä useammat nuoret pitävät sähkötupakkaa trendikkäänä (EHYT 2022), eivätkä tunnista sen haittoja yhtä hyvin kuin esimerkiksi tupakoinnin. Jopa lähes kolmasosa nuorista on sitä mieltä, ettei sähkötupakointi ole haitallista terveydelle. Nuorten mielikuvissa sähkötupakointi on hauskaa sosiaalista toimintaa, jota voi tehdä yhdessä kavereiden kanssa. (El-Amin ym. 2022, Scheffels ym. 2023.)

Sähkötupakkaa on tarkasteltu tupakan korvikkeena ja tupakoinnin lopettamisen näkökulmasta. Tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että nuorten keskuudessa sähkötupakka toimii väylänä tupakoinnin aloittamiselle (Kinnunen ym. 2019). Pohjoismaissa huomattavan suuri osa tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä nuorista käyttää kahta tai useampaa eri tuotetta (Raitasalo ym. 2022). Monet sähkötupakkaa kokeilleet nuoret ovat kokeilleet myös tupakointia, minkä vuoksi sähkötupakka näyttäisi olevan perinteisiä savukkeita täydentävä tuote, eikä niitä korvaava (Kinnunen ym. 2020). Erityisesti erilaisten makeiden ja hedelmäisten sekä nikotiinittomien makunesteiden tarjonta näyttäisi lisäävän sähkötupakan houkuttelevuutta nuorten keskuudessa ja antavan virheellisen kuvan sen haitallisuudesta (Scheffels ym. 2023).

Sähkötupakan käytöllä on monia terveyshaittoja. Tutkimuksen vähäisyyden vuoksi sähkötupakan pitkän aikavälin haittoja ei kuitenkaan vielä tunneta. Tästä huolimatta sähkötupakan makunesteiden tiedetään sisältävän terveyshaittoja aiheuttavia kemikaaleja. Lisäksi sähkötupakointi altistaa myrkyllisille metalleille. (Gordon ym. 2022.) Sähkötupakan usein sisältämä nikotiini yhdessä makunesteiden kanssa voi aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia, hengitystiesairauksia, ruoansulatuskanavan sairauksia sekä heikentää immuunivastetta. Nuoruudessa nikotiini häiritsee aivojen kehitystä ja voi aiheuttaa muisti- ja tarkkaavaisuusongelmia. (U.S. Department of Health and Human Services 2016.) Sähkötupakan makunesteiden on myös tunnistettu aiheuttavan muutoksia suun kudoksissa, ärsyttävän hengitysteitä ja ihoa, tukkivan hengitysteitä ja aiheuttavan hengenahdistusta. Lisäksi ne ovat myrkyllisiä nieltynä, voivat vahingoittaa DNA:ta ja aiheuttaa syöpää. (Seiler-Ramadas ym. 2021, Gordon ym. 2022.)

Nuorten sähkötupakan käyttö yhdistettynä sen terveyshaittoihin on huolestuttava ilmiö. Tämän vuoksi sähkötupakoinnin ennaltaehkäisy on äärimmäisen tärkeää. Ennaltaehkäisyssä tarvitaan nuorten kanssa yhdessä suunniteltuja menetelmiä, jotka tarjoavat tietoa sähkötupakan terveysriskeistä ja tukevat nuorten kykyä kieltäytyä ja vastustaa sosiaalista painetta (Chadi & Belanger 2020, Nyman & Parisod 2021). Lisäksi sähkötupakoinnin houkuttelevuuden kontrolloimiseksi tarvitaan tiukkaa lainsäädäntöä koskien sähkötupakan myyntiä ja markkinointia (Chadi & Belanger 2020, Ruokolainen ym. 2022).

 

Kirjoittaja:

Johanna Nyman

th/sh, TtM, väitöskirjatutkija

Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

johanna.nyman(at)utu.fi

 

Lähteet:

Chadi N, Belanger RE. 20202. Teen vaping: There is no vapour without fire. Paediatrics & Child Health, 25(6), 337339.

Gordon T, Karey E, Rebuli ME, Escobar YNH, Jaspers I, Chen LC. 2022. E-cigarette Toxicology. Annual Review of Pharmacology and Toxicology 62, 301322.

Ehkäisevä päihdetyö (EHYT). 2022. Yhä useampi nuori pitää nikotiinipusseja ja sähkösavukkeita trendikkäänä. Saatavilla: https://ehyt.fi/uutishuone/tiedotteet/yha-useampi-nuori-pitaa-nikotiinipusseja-ja-sahkosavukkeita-trendikkaana/

El-Amin S, Kinnunen JM, Rimpelä A. 2022. Adolescents’ Perceptions of Harmfulness of Tobacco and Tobacco-like Products in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 19, 1485.

Kinnunen JM, Ollila H, Minkkinen J, Lindfors PL, Timberlake DS, Rimpelä AH. 2019. Nicotine matters in predicting subsequent smoking after e-cigarette experimentation: A longitudinal study among Finnish adolescents. Drug and Alcohol Dependence 201, 182187.

Kinninen JM, Rimpelä AH, Lindfors RL. Clancy L, Alves J, Hoffman L, Richter M, Kunst AE, Lorant V. 2020. Electronic cigarette use among 14- to 17-year-olds in Europe. European Journal of Public Health 31 (2), 402408.

Nyman J, Parisod H. 2021. Näkökulmia nuorten tupakoimattomuuden tukemiseen. Teoksessa: Eskolin SE, Inkeroinen S, Riuttaskorpi M & Virtanen H (Toim.). Terveyttä edistävä ohjaus. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitoksen julkaisuja, Tutkimuksia ja raportteja, Sarja A84. Turku, Finland. 92105.

Raitasalo K, Bye EK, Pisinger C, Scheffels J, Tokle R, Kinnunen JM, Ollila H, Rimpelä A. Single, Dual, and Triple Use of Cigarettes, e-Cigarettes, and Snus among Adolescents in the Nordic Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health 19, 683.

Ruokolainen O, Ollila H, Karjalainen K. 2022. Correlates of e-cigarette use before and after comprehensive regulatory changes and e-liquid flavour ban among general population. Drug and Alcohol Review 41, 11741183.

Scheffels J, Tokle R, Linnansaari A, Rasmussen SKB, Pisinger C. E-cigarette use in global digital youth culture. A qualitative study of the social practices and meaning of vaping among 15–20-year-olds in Denmark, Finland, and Norway. International Journal of Drug Policy 111, 103928

Seiler-Ramadas R, Sandner I, Halder S, Grabovac I, Dorner TE. 2021. Health effects of electronic cigarette (e-cigarette) use on organ systems and its implications for public health. Wien Klin Wochenschr 133, 10201027.

U.S. Department of Health and Human Services. 2016. E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.