Sivut

tiistai 7. huhtikuuta 2015

Terveisiä konferenssista ”Nursing Research in University of Turku 4th Conference of Reporting Evidence fo Nursing Practice”!


“Viittä vaille valmiit” Terveystieteiden maisterit yhteen koonnut konferenssi kuuluu Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksen Tutkimus ja raportointi kurssikokonaisuuteen. Konferenssi oli yhteinen kliiniseen hoitotieteeseen, ikääntyneisiin suuntautuvaan hoitotieteeseen ja hoitotieteen didaktiikkaan suuntautuneille opiskelijoille. Konferenssin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat opiskelijat itse, mentoreiden (jatko-opiskelijat ja opettajat) tuen turvin.