Sivut

tiistai 4. helmikuuta 2020

Sairaanhoitajien ja kätilöiden vuosi – 200 vuotta hoitotyön historiaa

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut kuluvan vuoden sairaanhoitajien ja kätilöiden vuodeksi. Juhlavuosi on merkittävä kunnianosoitus kaikkia hoitotyötä tekeviä kohtaan ja erityisesti hoitotyön pioneerille Florence Nightingalelle, jonka syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 200-vuotta.

Florence Nightingale – Lady with the lamp – oli hoitotieteen ensimmäinen teoreetikko, jonka ympäristöteoriaan (Environmental theory) moderni hoitotyö ja hoitotiede pohjautuvat. Nightingalen teorian keskeiset käsitteet: potilas, terveys, ympäristö ja hoitotyö ovat tänä päivänäkin hoitotyön ja hoitotieteen peruspilareita. Lisäksi Nightingale näki hoitotyössä tieteen ja taiteen elementtejä, ja yksi hänen kuuluisimmista sitaateistaan kuuluukin: ”Nursing is an art”. Erityisesti ympäristö ja sen merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille kiinnosti Nightingalea. Nightingale piti puhtautta tärkeänä osana sairauksista ja vammoista toipumisessa. Nightingalen väitetään ohjeistaneen jopa aikansa kirurgeja parempaan käsihygieniaan infektioiden ehkäisemiseksi. Lisäksi Nightingale piti tärkeänä hoidon kokonaisvaltaisuutta sekä potilaiden henkistä hyvinvointia.

Florence Nightingalea on sekä kiitelty että kritisoitu. Kritiikkiä Nightingale on saanut muun muassa hoitotyön kutsumuksellisuudesta ja hierarkkisuudesta, joita ei enää ihannoida tämän päivän terveydenhuollossa, mutta jotka edelleen vaikuttavat vahvasti terveydenhuollon toimintaan, päätöksiin ja palkkoihin. Toisaalta Nightingale voidaan nähdä myös feministisenä ja aikaansa edellä eläneenä henkilönä, jonka ansiosta hoitotyöstä luotiin kunniallinen ja arvostettu ammatti. Nightingale rikkoi aikansa yhteiskuntanormeja kouluttautumalla sairaanhoitajan ammattiin, mitä ei nähty sopivaksi ylemmän sosiaaliluokan naiselle 1800-luvulla. Lisäksi Nightingale loi perustan sairaanhoitajien koulutukselle. 


Kuva: Emilia Kielo (Florence Nightingale museo, Lontoo)
Sairaanhoitajien ja kätilöiden juhlavuosi on saanut jo tässä vaiheessa vuotta paljon näkyvyyttä. Muun muassa arvostettu lääketieteen lehti The Lancet julisti julkaisevansa tänä vuonna oman numeron pelkästään hoitotieteellisiä tutkimuksia varten. Lisäksi hoitotyöstä ja sen tärkeydestä on kirjoitettu ja kampanjoitu paljon eri medioissa. Arvostusta lisäävät myös pienet teot. Esimerkiksi Lontoon Florence Nightingale -museossa järjestetään kierroksia koululaisryhmille, missä kerrotaan hoitotyön historiasta ja Nightingalesta lapsille. Lisäksi museo tarjoaa oppimateriaaleja hoitoyöstä ja terveydenhuollosta kouluille. Hoitotyön tunnettavuuden lisääminen nostaa myös sen arvostusta, ja tällaisilla pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys tulevaisuudessa. 

Nightingalen perinnöllä on siis edelleen vahva asema tämän päivän hoitotyössä ja hoitotyön tutkimuksessa. Ajat ja terveydenhuolto ovat kuitenkin muuttuneet, eikä hoitotyötä tulee enää nähdä pelkästään kutsumuksena. Hoitotyö on kehittynyt moninaistunut, mutta tietyt perusperiaatteet pätevät edelleenkin, eikä niitä tulisi unohtaa. Toivottavasti arvostus näkyy tänä vuonna ja tulevaisuudessa myös käytännön tasolla, kuten hoitotyöntekijöiden palkoissa ja hoitotieteellisen tutkimuksen rahoituksessa.

Hyvää sairaanhoitajien ja kätilöiden vuotta 2020!

Kirjoittajan tiedot:
Emilia Kielo
Sh, TtM, tohtorikoulutettava: Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
Hoitotyön lehtori: Yrkeshögskolan Arcada

Lähteet:
Nightingale F. 1969. Notes on Nursing. What it is, and what it is not. Dover Publications, Inc. New York. (alkuperäinen julkaisu vuonna 1859)
Hegge M. 2013. Nightingale’s Environmental Theory. Nursing Science Quarterly, 26(3), 211219. 
Libster MM. 2008. Nursing Environmental Theory in Historical Context. Holistic Nursing Practice, 22(3), 160–170. 
WHO. 2020. Year of the Nurse and the Midwife 2020. Saatavilla: https://www.who.int/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020 Viitattu 10.1.2020.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.