Sivut

tiistai 23. toukokuuta 2023

Dialoginen perheohjaus auttaa nepsy-perheitä

Tieteelliset tutkimukset ovat jo usean vuoden ajan raportoineet vanhempien riskistä lisääntyneeseen stressiin erityislasten perheissä. Neuropsykiatriassa on lisäksi vahva periytymisalttius, jonka vuoksi perheen lapsella olevan neuropsykiatrisen oirekuvan lisäksi usein myös muilla perheenjäsenillä saattaa olla oireyhtymään sopivia piirteitä. Häiriön laaja-alaisuus tulisi tunnistaa ja tarjota mahdollisuudet koko perhe huomioivaan varhaiseen hoitoon. Ohjausta suunniteltaessa ja toteutettaessa nämä tiedot tulisi huomioida. Usein moni samanaikainen perhettä huolestuttava asia voi olla taustalla ja jota voidaan perheohjauksessa käsitellä ja helpottaa.

Dialoginen perheohjausmalli kohdentuu perheille, joissa on lapsi/nuori, jolla on esim. ADHD, autismin kirjo, Tourette, OCD, oppimisvaikeuksia ja/tai käytöshäiriötä. Dialoginen perheohjaus® (DFG = Dialogical Family Guidance) on rekisteröity perheinterventiomalli, joka on kehitetty tieteellisen tutkimuksen ja nepsy-perheistä nousseiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Siitä huolimatta, että monet perhehoitomallit näyttäytyvät perheinterventioina, ne usein käytännössä kohdistuvat vain vanhempiin tai vain yhteen lapseen, unohtaen perheeseen mahdollisesti kuuluvat sisarukset. Myös dialogi tai dialogin elementit usein puuttuvat eikä perhe koe tulleensa kuulluksi. Tämän kohderyhmän perheiden tarpeisiin vastaavia koko perheen huomioivia tukimuotoja ei ole riittävästi käytössä Suomessa. Kuitenkin tiedetään, että valituilla hoitomuodoilla saattaa olla kauaskantoiset vaikutukset kaikkiin perheenjäseniin. 

Neuropsykiatristen häiriöiden tunnistaminen ja hoitaminen on lapsen, nuoren ja perheen elämänlaadun kannalta oleellista. Sekä käytännön kokemusten että tieteellisten tutkimusten mukaan koko perheen tukeminen auttaa neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia. Tarvetta on lisätä nepsy-perheitä kohtaavien ammattihenkilöiden valmiuksia toteuttaa Dialogista perheohjausta omassa työssään. Näin yhä useampi perhe saa yksilöllisen kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen lisäksi juuri heidän perheensä neuropsykiatristen piirteiden tuomiin haasteisiin tarvitsemaa tietoa ja ohjausta arkeensa.


Kirjoittaja:
Diana Cavonius-Rintahaka

Terveystieteiden tohtori, sh

Vaativan tason perheterapeutti ja paripsykoterapeutti

Työnohjaaja

Kouluttaja

diana.cavonius(at)gmail.com

www.dianacavonius.fi

 

Lähteet:

Cavonius-Rintahaka D., Aho AL., Voutilainen A., Billstedt E., Gillberg C. 2019. Health, functionality, and social support in families with a child with neurodevelopmental disorder a pilot study. Neuropsychiatric Disease and Treatment 15, 1151-1161. doi:10.2147/ndt.s195722.

Cavonius-Rintahaka D., Aho AL., Billstedt E., Gillberg C. 2020. Dialogical Family Guidance (DFG) Development and implementation of an intervention for families with a child with neurodevelopmental disorders. Nursing Open 8, 17-28. doi:10.1002/nop2.627.

Cavonius-Rintahaka, D., Roos, M., Billstedt, E., Gillberg, C., Aho, AL. 2021. Randomized Clinical Trial Comparing Dialogical Family Guidance with Ordinary Clinical Treatment for Families with a Child with Neurodevelopmental Disorders. Advances in Neurodevelopmental Disorders. Open Access. https://doi.org/10.1007/s41252-021-00230-w

Cavonius-Rintahaka, D. 2022. Dialogical Family Guidance in Families with a Child with Neurodevelopmental Disorders - Implementation and Outcomes. Tampere University Dissertations 615. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/140266

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti