Lähdeluettelo

Bernard, L., Bernard, A., Biron, A., & Lavoie-Tremblay, M. (2017). Exploring canadians’ and europeans’ health care professionals’ perception of biologicalrisks, Patient safety, and professionals’ safety practices. Health Care Managerhttps://doi.org/10.1097/HCM.0000000000000152
Bernard, L., Biron, A., Lavigne, G., Frechette, J., Bernard, A., Mitchell, J., & Lavoie-Tremblay, M. (2018). An exploratory study of safety culture, biological risk management and hand hygiene of healthcare professionals. Journal of Advanced Nursinghttps://doi.org/10.1111/jan.13500
Oikarainen, Siltanen, Korhonen & Holopainen (Hotus) 2018. Hoitotyössä käytetyt tiedonlähteet vaativissa päätöksentekotilanteissa. Raportto 2/2018. 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:9. Valtioneuvoston periaatepäätös
Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti