tiistai 3. marraskuuta 2015

Magneettisairaalamalli -matkalla kohti huippua!


Turvallinen ja laadukas hoito sekä korkea potilastyytyväisyys kohtaavat Magneettisairaaloissa. Ne ovat myös vetovoimaisia työpaikkoja, jotka magneetin tavoin vetävät työntekijöitä puoleensa.

Ilmiö tunnistettiin USA:ssa 1970- ja 1980-luvuilla, kun maanlaajuisesta sairaanhoitajapulasta huolimatta huomattiin, että tietyt organisaatiot eivät kärsineet työvoimapulasta, vaan olivat sitä vastoin edelleen haluttuja työpaikkoja. Tutkittaessa näitä organisaatioita tunnistettiin aluksi 14 vetovoimaisuutta lisäävää tekijää. Nykyään ne on kiteytetty viiteen. Keskeistä on potilaan hoidon hyvät tulokset. Niitä varmistetaan laadukkaalla, ammatillisella toiminnalla, hyvällä johtamisella, toimivilla rakenteilla sekä innovaatioilla, uudella tiedolla ja parannuksilla.

Virallisesti Magneettisairaala on sairaala, jolle American Nurses Credentialing Center (ANCC) on myöntänyt Magneettisairaalastatuksen http://www.nursecredentialing.org/magnet.aspx. Se on arvovaltaisin hoitotyön huomionosoitus, jonka terveydenhuollon organisaatio voi saada. Statuksen saaminen edellyttää vahvaa sitoutumista erinomaisen toimintakulttuurin (engl. culture of excellence) vaalimiseen ja resurssien huolelliseen kohdentamiseen sekä potilashoitoa että ammatillista kehitystä tukeviin rakenteisiin. Nämä on todennettava erilaisin laadullisin ja määrällisin mittarein.

USA:ssa noin viidellä prosentilla sairaaloista on magneettisairaalastatus. Magneettisairaaloita löytyy myös Kanadasta, Australiasta, Uudesta Seelannista, Saudi-Arabiasta, Libanonista ja Singaporesta (yhteensä 423). Euroopassa ei vielä tällä hetkellä ole yhtään virallisen Magneettisairaalaastatuksen saanutta sairaalaa.

Magneettisairaaloissa potilaat ovat tutkitusti tyytyväisempiä, ja he saavat turvallista ja laadukasta hoitoa. Henkilöstö on työhönsä sitoutunutta ja osaavaa. Magneettisairaalan yksiköt ovat haluttuja, toimivia ja turvallisia työpaikkoja. Omassa organisaatiossani, HUS:ssa, on lähdetty matkalle kohti magneettisairaalaa. Eli Magneettisairaalamalli on se viitekehys, joka ohjaa hoitotyötä, sen johtamista ja kehittämistä. Tueksi on laadittu Hoitotyön ammatillinen toimintamalli (2015) kuvaamaan niitä rakenteita, prosesseja ja periaatteita, jotka tukevat sairaanhoitajan mahdollisuutta vaikuttaa hoitotyöhön ja sen toteuttamisympäristöön. Toimintamallissa esitetään selkeästi hoitotyön arvopohja ja hoitotyölle asetetut odotukset.  Huippusairaalassa jokainen sairaanhoitaja sitoutuu kuvattuihin arvoihin ja odotuksiin. Kaikilla on yhteinen tavoite: potilas saa avun.

Miten jokainen meistä voisi hyödyntää magneettisairaalamallia omassa työssään ja tehdä omasta työpaikastaan vetovoimaisen?

1) Nostetaan potilas keskiöön! Mietitään, mitä on potilaslähtöinen hoito konkreettisesti?
2) Toimitaan laadukkaasti ja ammatillisesti! Otetaan yhtenäiset, näyttöön perustuvat toimintatavat käyttöön.
3) Johdetaan hyvin, niin itseä kuin muita!
4) Ylläpidetään toimivia rakenteita ja toimitaan niiden puitteissa! Sitoudutaan ammatilliseen kehittymiseen ja yhteisiin päämääriin.
5) Innovoidaan eli ajatellaan uudella tavalla, hankitaan ja tuotetaan uutta tietoa sekä tehdään joka päivä pieniä parannuksia niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa!

Ollaan ylpeitä omasta työstä, työpaikasta ja työmme tuloksista! Erinomaisen toimintakulttuurin luominen ja ylläpitäminen on meille kaikille työssä onnistumisen edellytys, virallisista statuksista riippumatta. Ja potilas saa avun.Kirjoittaja:
Satu Rauta
1) esh, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija
HUS Hyks Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito (ATeK)
satu.rauta(at)hus.fi
2) esh, TtM, tohtorikoulutettava
Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos
Saraut(at)utu.fi


Lähteet:

Aiken LH, Havens DS, Sloane DM. The Magnet Nursing Services Recognition Program. Am J Nurs. 2000 Mar; 100(3):26-35.

Aiken LH, Buchan J, Ball J, Rafferty AM. Transformative impact of Magnet designation: England case study.
J Clin Nurs. 2008 Dec; 17(24):3330-7.

Armstrong KJ, Laschinger H. Structural empowerment, Magnet hospital characteristics, and patient safety culture: making the link. J Nurs Care Qual. 2006 Apr-Jun; 21(2):124-32.

Armstrong K, Laschinger H, Wong C. Workplace empowerment and Magnet hospital characteristics as predictors of patient safety climate. J Nurs Care Qual. 2009 Jan-Mar; 24(1):55-62.

Brady-Schwartz DC. Further evidence on the Magnet Recognition program: implications for nursing leaders. J Nurs Adm. 2005 Sep; 35(9):397-403.

HUS. 2015. Hoitotyön ammatillinen toimintamalli.

Hess R, Desroches C, Donelan K, Norman L, Buerhaus PI. Perceptions of nurses in magnet® hospitals, non-magnet hospitals, and hospitals pursuing magnet status. J Nurs Adm. 2011 Jul-Aug; 41(7-8):315-23.

Hickey P, Gauvreau K, Connor J. The relationship of nurse staffing, skill mix, and Magnet recognition to institutional volume and mortality for congenital heart surgery. J Nurs Admin. 2010 May; 40 (5): 226-32.

Jayawardhana J., Welton JM, Lindrooth R. Adoption of national quality forum safe practices by Magnet® hospitals. J Nurs Adm. 2011 Sep; 41(9):350-6.

Joanna Briggs Institute. 2010. Näyttöä Magneettisairaala-mallin vaikutuksista hoitaja- ja potilastuloksiin. Best Practice 14(11). Käännös Suomen JBI yhteistyökeskus: Vehviläinen-Julkunen, K., Miettinen, M. & Haatainen, K. Saatavilla: http://www.hotus.fi/system/files/BPIS_ennakko_2010-11_0.pdf

Kelly LA, McHugh MD, Aiken LH. Nurse outcomes in Magnet® and non-magnet hospitals. J Nurs Adm . 2011 Oct; 41(10):428–33.

Lacey SR, Cox KS, Lorfing KC, Teasley SL, Carroll CA, Sexton K. Nursing support, workload, and intent to stay in Magnet, Magnet-aspiring, and non-Magnet hospitals. J Nurs Adm. 2007 Apr; 37(4):199-205.

Lake ET, Shang J, Klaus S, Dunton NE. Patient falls: Association with hospital Magnet status and nursing unit staffing. Res Nurs Health. 2010 Oct; 33(5):413–25.

Laschinger HK, Almost J, Tuer-Hodes D. Workplace empowerment and magnet hospital characteristics: making the link. J Nurs Adm. 2003 Jul-Aug; 33(7-8):410–22.


Ulrich BT, Buerhaus PI, Donelan K, Norman L, Dittus R. Magnet status and registered nurse views of the work environment and nursing as a career. J Nurs Adm. 2007 May; 37(5):212-20.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti