tiistai 20. tammikuuta 2015

Terveystieteiden opiskelijaksi Turkuun, hoitotieteen laitokselle!


Jokainen meistä tuntee varmasti yhden kollegan, joka on jossain vaiheessa hakenut opiskelemaan hoitotiedettä yhteen viidestä yliopistosta Suomessa, jossa hoitotiedettä opetetaan.  Lähes 30 vuoden ajan Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa hoitotieteen laitoksella on opiskellut lähes 900 hoitotyön ammattilaista terveystieteiden maisteriksi, hoitotiede pääaineenaan. Vuosittain terveystieteiden koulutukseen valitaan 40 parhaiten valintakokeessa menestynyttä hakijaa ja viisi hakijaa avoimen väylän kautta.

Maisteriohjelman tavoitteena on valmistaa hoitotyön ammattilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon uralle esimerkiksi vaativiin esimies-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin, terveysalan opettajaksi tai miksei tutkijan uralle, kuten tämän blogin kirjoittajat ovat valinneet. Pääsääntöisesti jokainen valmistunut saa tutkintoaan vastaavaa työtä kaikki valmistuneet maisterit sijoittuvat koulutustaan vastaavaa tehtävään kahden vuoden sisällä valmistumisesta.

Opiskelu on täysipäiväistä ja opinnot on suunniteltu kestäväksi kolme vuotta. Tämän ajan opiskelija on oikeutettu opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen sekä muihin opiskelijaetuihin, kuten opiskelijalounaaseen ja VR:n junalippuihin. Opintojen kokonaisuus koostuu 180 opintopisteen kandidaattiopinnoista sekä 120 opintopisteen maisteriopinnoista. Näihin opintoihin kuuluu osana kandidaatin- ja pro gradututkielma. Aiemmasta terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinnosta saa hyväksiluettua 100 op. ja terveydenhuollon opistoasteen tutkinnosta 80 op.

Hoitotieteen pääaineen lisäksi opiskelijat suuntautuvat joko terveystieteiden opettajakoulutukseen tai asiantuntija- ja johtamiskoulutukseen. Jälkimmäisessä suuntautumisvaihtoehdossa asiantuntijuusalueet ovat joko kliininen hoitotiede, ikääntyneisiin suuntautuva hoitotiede tai mielenterveyteen suuntautuva hoitotiede.

Opiskelu on monipuolista ja kansainvälistä. Tutkintoon kuuluu 25 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja, joita voi valita myös oman laitoksemme ulkopuolelta, mikäli ne soveltuvat hoitotieteen alaan. Kansainvälisyys on jokapäiväistä, sillä laitoksella vierailee vuosittain kymmeniä tutkijoita, opettajia ja luennoitsijoita vuosittain eripuolilta maailmaa. Kansainvälisiä ja kansallisia konferensseja järjestetään laitoksella vuosittain ja näihin opiskelijoilla on mahdollisuudet päästä mukaan. Seuraava suurempi konferenssi on syksyllä 2016. Erasmus-vaihto eurooppalaisessa yliopistossa on varmasti kokemus ja seikkailu, joka kannattaa hyödyntää. Sekä opettajankoulutukseen että asiantuntijakoulutukseen kuuluu käytännön harjoittelu, jonka voi osaksi suorittaa Liettuassa, Klaipedassa tai Espanjassa, Barcelonassa.

Opetusta pyritään järjestämään myös Turun ulkopuolella.  Helsingissä onkin järjestetty useamman vuoden ajan seminaariopetusta pääkaupunkiseudun opiskelijoille. Tulevaisuus näyttää, miten opetusta voidaan vahvistaa Satakunnan alueella. Verkko-opetuksen määrää on myös pyritty lisäämään. Kannattaa kuitenkin muistaa, että läsnäolo ja toisten opiskelijoiden tapaaminen luennoilla seminaareissa lisää yhteisöllisyyttä, verkostoitumista ja ennen kaikkea ystävyyttä.

Hakuaika on 17.3.–9.4.2015. Valintakoe järjestetään tiistaina 19.5.2015 klo 12.00–16.00.

Valintakokeeseen kannattaa saapua hyvissä ajoin. Juna saattaa juuri sinä tärkeänä päivänä olla myöhässä, auton parkkiruutu kateissa tai oma valintakoesali eri rakennuksessa.

Koetehtävät perustuvat seuraaviin koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon ja seuraaviin valintakoekirjoihin:
  • Eriksson Katie, Isola Arja, Kyngäs Helvi, Leino-Kilpi Helena, Lindström Unni Å., Paavilainen Eija, Pietilä Anna-Maija, Salanterä Sanna, Vehviläinen-Julkunen Katri & Åstedt-Kurki Päivi: Hoitotiede. 4. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy, 2012. ISBN 978-952-63-0143-3 tai 4.–5. painos, Sanoma Pro Oy, 2013. ISBN 978-952-63-0143-3.
  • Leino-Kilpi Helena & Välimäki Maritta: Etiikka hoitotyössä. 8. uudistettu painos tai 8.–9. painos. Luvut 1–2, 4–8, 20. Sanoma Pro Oy, 2014. ISBN 978-952-63-2932-1.


Lisätietoa hausta saat opintoneuvojaltamme opo-hoitotiede@utu.fi, puh. (02)3338411, ti ja to klo 10.00-12.00 sekä hoitotieteen laitoksen kansliasta, opintosihteeri puh. (02) 333 8401.

Käy tutustumassa hoitotieteen laitoksen sivuilla, mitä hausta ja opiskelusta on kirjoitettu ja etusivulta löydät ajankohtaisia tiedotteita ja laitoksella järjestettäviä tapahtumia. www.utu.fi/hoitotiede


Vuonna 2016 juhlimme 30-vuotiasta hoitotieteen taivalta Turussa, olethan juhlassa mukana!

Onnea hakuun, tsemppiä valintakokeeseen ja syksyllä tavataan! Eriikka Siirala, sh, TtM
Turun yliopisto
Hoitotieteen laitos
eesiir(at)utu.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti