tiistai 30. toukokuuta 2017

Pelaten taistoon tupakkaa vastaan

Keskiviikkona 31.5.2017 vietetään jokavuotista kansainvälistä tupakatonta päivää ”World No Tobacco Day”, jonka tarkoituksena on muistuttaa tupakkatuotteiden aiheuttamista moninaisista haitoista ja tupakanvastaisten toimien tärkeydestä. Asian muistuttaminen on edelleen ajankohtainen, sillä vielä tänäkin päivänä tupakka tappaa maailmanlaajuisesti vuosittain yli 7 miljoonaa ihmistä ja 12 % kaikista yli 30-vuotiaiden kuolemista linkittyy tupakkaan (WHO 2017).

Suomessa on toteutettu aktiivisesti tupakanvastaista työtä ja mm. tiukenneltu tupakkalainsäädäntöä. Savukkeiden polttaminen onkin Suomessa merkittävästi vähentynyt (Helldán & Helakorpi 2015; Kinnunen ym. 2015), mutta edelleen vuosittain uusi joukko nuoria päätyy kokeilemaan niitä. Lisäksi nuuska ja muut tupakkatuotteet ovat alkaneet kiinnostaa nuoria jopa aiempaa enemmän (Kinnunen ym. 2015). Jotta Suomi olisi vapaa tupakka- ja nikotiinituotteista vuoteen 2030 mennessä (Tupakkalaki 549/2016), on työsarkaa vielä edessä.

Tupakkalakiin (549/2016) kirjatun tavoitteen saavuttamiseksi ovat nuoret ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen tärkeässä roolissa. Näin lähestyvän tupakattoman päivän kunniaksi tämänkertainen blogikirjoitus keskittyykin esittelemään erityisesti 10–13 -vuotiaille varhaisnuorille suunnattua tupakka-aiheista terveyspeliä nimeltä Fume.

Fume – Sano ”EI” tupakkatuotteille!

Fume on mobiililaitteilla pelattava terveyspeli, joka sekä käsittelee mm. savukkeiden ja nuuskan käytön negatiivia seurauksia että tuo esille tupakoimattomuuden myönteisiä puolia eri näkökulmista. Fumeen sisällytetyt minipelit on suunniteltu samalla hauskoiksi, mutta silti tarjoamaan pelaamisen lomassa faktoihin pohjautuvaa tietoa tupakkatuotteista ymmärrettävällä tavalla, herättämään ajattelemaan tupakkatuotteiden käytön seurauksia ja kannustamaan sanomaan ”EI” tupakkatuotteille. Minipelien lisäksi sovelluksen aloitusnäytöltä löytyy lyhyitä tekstimuotoisia tietoiskuja peliin sisällytetyistä aihealueista.

Fume on julkaistu viime vuoden puolella mobiilikaupoissa ja sen on ladattavissa niistä ilmaiseksi eri mobiililaitteille (Android: Google Play; iOS: App Store; Windows: Microsoft store). Fume on tarkoitettu pelattavaksi joko itsenäisesti tai sitä voidaan hyödyntää osana esimerkiksi kouluissa toteutettavaa terveysohjausta vaikkapa aiheesta keskustelun pohjana.

Miten tämä kaikki liittyy hoitotieteeseen ja tutkimukseen?

Fume on osa Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella toteutettavaa väitöskirjatutkimusta, jossa Fumea kehitetään ja tutkitaan terveysinterventiona varhaisnuorten tupakoimattomuuden tukemiseen liittyen(*. Fumen kehitystyö (Parisod ym./In press) on noudattanut tieteellistä prosessia (Craig ym. 2008), jossa intervention kehittämistä varten perehdytään niin aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, tarkastellaan intervention suunniteltua rakennetta aiheeseen sopivan terveystieteellisen teorian kautta kuin testataan kehitteillä olevaa interventiota useaan otteeseen sen kehitysprosessin aikana. Näiden alun kehitysvaiheeseen liittyvien osatutkimusten lisäksi (lue näistä yhdestä lisää mm. aiemmasta blogikirjoituksestani) Fumen soveltuvuutta terveysohjauksen menetelmäksi on testattu ennen sen julkaisua keväällä 2016. Tässä pilottitutkimuksessa, jossa arvioitiin mm. Fumen käyttöä ja vaikuttavuutta, oli mukana yhteensä 151 varhaisnuorta. Näistä tuloksista kerromme lisää piakkoin. Pysy siis kuulolla!

Kuten interventioiden kehittämisprosessiin kuuluu, on tarkoituksenamme jatkaa Fumen ja sen oheismateriaalin kehitystyötä saadun palautteen ja tutkimustulosten pohjalta. Nuorten palautteen lisäksi tärkeässä roolissa ovat nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten näkemykset aiheesta. Liity siis mukaan taistoomme tupakkaa vastaan ja kerro ajatuksesi, miten Fumea voisi jatkokehittää tai miten voisit hyödyntää peliä työssäsi! Voit joko kirjoittaa ideasi alla olevaan kommenttikenttään tai lähettää sähköpostia heidi.parisod(a)utu.fi.


Kirjoittajan tiedot:

Heidi Parisod
terveydenhoitaja, TtM, tohtorikoulutettava
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
s-posti: heidi.parisod(at)utu.fi
ResearchGate: http://www.researchgate.net/profile/Heidi_Parisod/
LinkedIn: http://fi.linkedin.com/pub/heidi-parisod/94/368/a72/

*) Fumen kehitystyö on toteutettu yhdessä Turun yliopiston TEPE-tutkimusryhmän ja pelifirma NordicEdun kesken. Fumen kehitystyötä ja siihen liittyvää tutkimusta ovat rahoittaneet Turun yliopisto, Juho Vainion Säätiö, Hengityssairauksien tutkimussäätiö, TYKS-säätiö, Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y. ja Turun kaupunki.


Lähteet:

Craig P, Dieppe P, Macintyre S, Michie S, Nazareth I & Petticrew M. 2008. Developing and evaluating complex interventions: The new Medical Research Council guidance. BMJ 337, a1655.

Helldán A & Helakorpi S. 2015. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014. Raportti 6/2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki.

Kinnunen JM, Pere L, Lindfors P, Ollila O & Rimpelä A. 2015. Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977-2015. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:31. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

Parisod H, Pakarinen A, Axelin A, Danielsson-Ojala R, Smed J & Salanterä S. Designing a Health-Game Intervention Supporting Health Literacy and a Tobacco-Free Life in Early Adolescence. In Press: hyväksytty julkaistavaksi (4/2017) Games for Health Journal -lehteen.

Tupakkalaki 549/2016. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549

WHO 2017. World No Tobacco Day, 31 May 2017. Saatavissa: http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/en/


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti