tiistai 3. kesäkuuta 2014

Sairaanhoitaja voi vaikuttaa


Sairaanhoitajan ammatti on kansainvälinen ja se mahdollistaa monenlaisten urien luomisen. Työ on kiehtovaa, monipuolista ja moninaista. Sairaanhoitajan työ koostuu erilaisista tehtävistä ja erityisesti sairaalassa työskentelevän sairaanhoitajan työn kokonaisuutta on joskus vaikeata hahmottaa. Sairaanhoitaja toimii vuorokauden ympäri potilaan vuoteen vierellä (noin kuvainnollisesti). Hänellä on ainutlaatuinen mahdollisuus tuntea potilas ja toimia hänen terveyttään edistävästi.

Sairaanhoitajalla voidaan katsoa olevan ainakin kolmenlaisia tehtäviä. Näitä ovat moniammatillisessa tiimissä tehtävät työt, lääkärin määräyksestä tehtävät työt ja hoitajalähtöiset eli hoitajan aloitteesta itsenäisesti toteutettavat työt. Parhaiten sairaanhoitaja voi vaikuttaa ja kehittää niitä tehtäviään, joista hän vastaa itsenäisesti. Itsenäisessä roolissaan sairaanhoitajan toiminnalla on myös suora vaikutus potilaan vointiin. Yhdysvaltojen sairaanhoitajayhdistys (American Nurses Association) on nimennyt indikaattoreita, jotka heijastavat hoitajan toiminnan rakennetta, prosessia ja hoitotyön tuloksia.

Rakennetta voidaan tarkastella sillä miten paljon hoitajia on, mikä on heidän ammattitaitonsa ja minkälainen koulutus heillä on. Prosessia kuvaavia indikaattoreita ovat hoitotyön muun muassa hoidon tarpeen arviointikeinot ja hoitotyön auttamiskeinot sekä sairaanhoitajien tyytyväisyys työhönsä. Sairaanhoitajan työn hoitotyösensitiiviset tulokset ovat asioita, jotka ovat yleensä paremmin silloin, kun organisaatiossa on riittävästi korkeasti koulutettuja hoitajia. Tällaisia asioita ovat muun muassa painehaavaumien esiintyvyys ja kaatumisten sekä infektioiden määrä.

Jokainen hoitaja voi osaltaan olla rakentamassa oman yksikkönsä hoidon laatua. Hän ei yleensä voi vaikuttaa siihen, miten paljon hoitajia yksikössä on, mutta hän voi huolehtia ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittää omia hoidon tarpeen arviointikeinojaan ja hoitotyön auttamiskeinojaan. Esimerkiksi monien eri oireiden kuten pahoinvoinnin, kivun ja sekavuuden sekä tunteiden kuten pelon ja ahdistuksen tunnistamiseen on maailmalla kehitetty hyviä luotettavia mittareita, joita voi käyttää oman työn tukena. Toisaalta yhä useampaan oireeseen on olemassa lääkehoitojen rinnalla käytettäviä hoitotyön auttamiskeinoja. Esimerkiksi kivun lievityksessä voi käyttää erilaisia kognitiivisia tai fysikaalisia hoitotyön auttamiskeinoja. Korkeatasoisella hyvin suunnitellulla potilaslähtöisellä ja potilaan omia voimavaroja tukevalla potilasohjauksella voidaan esimerkiksi lievittää potilaan pelkoja ja ahdistusta sekä lisätä potilaan itsenäisyyttä toipumisprosessissa.

Korkeatasoinen hyvin kouluttautuneiden sairaanhoitajien toteuttama hoitotyö on turvallista ja tehokasta ja se nopeuttaa potilaan toipumista ja tulee näin sekä potilaalle että yhteiskunnalle edullisemmaksi. Se ei vie enempää aikaa eikä ole raskaampaa kuin huonommin toteutettu. Elinikäinen itsensä kehittäminen palkitsee.


Sanna Salanterä
Sh, th, TtT, professori
Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti