tiistai 9. syyskuuta 2014

Hyvä kätilö - kuka hän on?


Jokainen lasta odottava ja synnyttävä nainen arvostaa hyvää kätilöä. Minkälainen sitten on hyvä kätilö, ja miten sitä kätilön hyvyyttä voisi arvioida? Suomen lainsäädännön mukaan kätilön ammattia saa harjoittaa henkilö, joka on suorittanut kyseiseen ammattiin johtavan koulutuksen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksen perusteella kouluttautuneelle henkilölle oikeuden harjoittaa kätilön ammattia Suomessa. Voidaankin sanoa, että Suomessa jokainen laillistettu kätilö on hyvä kätilö. Jokaisella on korkeatasoinen, EU-säädösten ohjaama koulutus sekä teoreettisella että käytännön tasolla. Toisaalta, ”hyvä kätilö” voi olla myös synnyttäjän subjektiivinen määritelmä henkilöstä, joka on mukava, miellyttävä ja jonka kanssa yhteistyö toimii. Tämän kaltainen määritelmä ei kuitenkaan mahdollistane kovinkaan jäsentynyttä keskustelua aiheesta.

Kansainvälisesti hyvää kätilöyttä on pohdittu kuluvana vuonna julkaistussa katsausartikkelissa (Borrelli 2014), jonka tarkoituksena oli tarkastella hyvän kätilön määritelmään kohdistunutta tutkimusta viimeisen 30 vuoden ajalta. Katsauksesta haluttiin siis yhtäältä määritellä ”hyvä kätilö” ja toisaalta tarkastella mitä raskaana olevat ja synnyttävä naiset arvostavat kätilössä.  Tutkimusten hakuprosessissa etsittiin englannin- ja italiankielisiä tutkimuksia, jotka oli tehty korkean elintason maissa. Katsaukseen otettiin analysoitavaksi kuusi tutkimusta.

Katsauksen perusteella hyvällä kätilöllä on teoreettista tietoa, ammattitaitoa, persoonallisia taitoja ja ominaisuuksia kuten tunneälyä, vuorovaikutustaitoja sekä eettisiä arvoja. Raskaana olevat ja synnyttävät naiset arvostivat sitä, että kätilö tarjoaa tukea, tietoa, mahdollistaa valinnan vapauden sekä edistää synnyttäjän hallinnan tunnetta. Johtopäätöksenä katsauksessa todetaan, että hyvän kätilön ominaisuudet vaihtelevat tilanteen ja vastaajan mukaan eikä vakiintunutta määritelmää ole. Lisäksi ei ole varmaa, vastaavatko raskaana olevien ja synnyttävien naisten arvostamat asiat kätilöiden omaa käsitystä siitä, minkälainen on hyvä kätilö.

Kuten katsauksen tuloksistakin voi päätellä, kätilön on tehtävä työtään koko persoonallaan. Tekniset taidot ja tiedot eivät riitä, vaan työssä on annettava jotakin itsestään. Kätilö kohtaa työssään voimakkaitakin tunteita ja niiden käsittely vaatii voimavaroja etenkin vastavalmistuneilta. Työkokemuksen myötä työasiat oppii jättämään työpaikalle tulematta kuitenkaan kylmäksi tai kyyniseksi. Elämän ja syntymän ihme koskettaa aina. Uskon myös, että suomalaiset kätilöt ovat hyviä kätilöitä. Keskustelun herättäminen ja aiheen lisätutkimus voivat kuitenkin viedä asiaa edelleen eteenpäin. Yhteistyötä ja yhteisymmärrystä kätilöiden ja synnyttäjien välillä voinee aina kehittää. Olisi myös kiinnostavaa tutkia hyvää kätilöyttä kätilöiden näkökulmasta ja verrata sitä äitien näkemykseen.

Kirjoittajan tiedot:
Hannakaisa Niela-Vilén
kätilö, TtM, tohtorikoulutettava
Hoitotieteen tohtoriohjelma ja hoitotieteen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
s-posti: hmniel(at)utu.fi


Kirjoituksessa referoitu kirjallisuuskatsaus: Borrelli, S.E. 2014. What is a good midwife? Insights from the literature. Midwifery 30(1), 3–10.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti