tiistai 3. huhtikuuta 2018

Niin stressaavaa!


Leikkaus ja anestesiasairaanhoitajan työtehtävä on haasteellista ja työssä vaaditaan useiden eri erikoisalojen hallintaa. Useassa yksikössä tehdään myös osaston ulkopuolisia töitä ja moni sairaanhoitaja päivystää säännöllisesti sekä yö- että päivävuorossa. Usein sanotaan, että työ on stressaavaa mutta kokevatko sairaanhoitajat perustehtävän haastavaksi, jos työ hoituu niin kuin työvuorosuunnittelussa ajateltu, leikkauslistassa on alun perin laadittu ja toimenpiteessä tarvittavat instrumentit ja välineet ovat käyttökunnossa vaikka neljältä aamulla? Kun perustehtävän hoito on sujuvaa, on varmasti helpompi keskittyä myös oman vastuualueen tehtävien hoitoon.

Eskolan ja kumppaneiden (2016) kyselytutkimuksessa leikkaus- ja anestesiasairaanhoitajille havaittiin muun muassa, että osaston kulttuurin ollessa hyvä, ei työtä koeta aina stressaavana. Yhtenä ajatuksena tutkijat esittävät pohdinnassaan työtehtävän kokemisen positiivisena haasteena. Tutkimuksessa todettiin, että negatiivista kokemusta lisäävät toimenpidettä edeltävät puutteelliset valmistelut, jotka lisäävät työtaakkaa ja hidastavat päivittäisen toiminnan sujuvuutta.

Puutteelliset valmistelut potilaan hoidossa saattavat olla seurausta huonosta tiedon hallinnasta jo toimenpidelistan laadinnan aikana ja näkyvät sitten potilaan valmistelussa ja turhaan pitkittävät päivän toimintaan. Tällä hetkellä vuorovastaava sairaanhoitaja, joka suunnittelee päivittäisen toiminnan yhdessä anestesiologien ja eri erikoisalojen kirurgien kanssa, etsii tietoa potilaan hoitoa varten useasta lähteestä ja aikatauluttaa lopulta toimenpiteet toimenpidelistaan. Puutteellinen tieto turhauttaa ja voi muuttaa suunnitellun toiminnan päälaelleen ja aiheuttaa viivästymistä leikkaussalissa.

Eskolan ja kumppaneiden (2016) tutkimuksessa havaittiin myös, että hyvin harva sairaanhoitaja osallistuu tai hakeutuu vuorovastaavan tehtävään. Voisiko tämän johtua siitä, että vuorovastaavan työtehtävän hoitaminen on sirpaleista ja haasteellista, koska potilaan hoitoa sekä henkilökunnan työtä koskeva tiedon hallinta on siroteltuna useaan tietojärjestelmään, omiin muistivihkoihin ja muistiin.  

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella on jo useamman vuoden tehty tutkimusta tiedolla johtamisesta akuuttihoidossa (Digital Nursing Turku). Päivittäisessä johtamisessa tarvittava tieto on olemassa ja sitä voidaan hyödyntää vuorovastaavan työtehtävien selkiyttämisessä ja puutteellisen tiedon hallinnassa.  Jos vuorovastaavan tehtävä ei olisi lukuisia post it -lappuja, joita pitää työssään muistaa, innostuisiko tuohon tehtävään useampi? Ainakin vuorovastaavan työtä tutkitaan ja kehitetään tälläkin hetkellä.


Eriikka Siirala, sh, TtM
Turun yliopisto
Hoitotieteen laitos
eesiir(at)utu.fi


Eskola S., Roos M., McCormack B., Slater P., Hahtela N. & Suominen T. (2016) Workplace culture among operating room nurses. Journal of Nursing Management 24 (6), 725–734.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti