tiistai 31. maaliskuuta 2015

Skitsofrenia ja hoitoon sitoutumisen haasteet – apua informaatioteknologiasta?


Skitsofrenia on vakava mielenterveydenhäiriö, jota sairastaa maailmanlaajuisesti noin 21 miljoonaa ihmistä (WHO 2015). Suomessa psykiatrisen erikoisalan laitoshoidossa hoidettiin vuonna 2012 kaikkiaan noin 27 800 potilasta, joka tarkoittaa noin 1 400 000 hoitopäivää. Potilasmäärällisesti skitsofrenia oli toiseksi yleisin päädiagnoosi psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. (Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2012 - THL 2014.)

Monet skitsofreniaa sairastavat potilaat palaavat toistuvasti takaisin laitoshoitoon, mistä aiheutuu merkittäviä taloudellisia kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä (Ascher-Svanum ym. 2010). Hyvä hoitoon sitoutuminen, kuten säännöllinen lääkehoito ja tapaamiset hoitohenkilöstön kanssa, tukee potilaan arkea. Tällä on myös merkittävä vaikutus potilaan hoitotasapainoon ja voinnin huononemisesta johtuviin sairaalahoitojaksoihin. (Morken ym. 2008.) Hoitoon sitoutumista on mahdollista tukea eri menetelmien avulla, joista informaatioteknologiset (IT) muistutukset ovat yksi mahdollisuus.

Millaisia menetelmiä informaatioteknologia voisi tarjota? Yksinkertaisimmillaan IT-pohjainen muistutus voi olla puhelinsoitto, sähköposti tai tekstiviesti, jolla halutaan muistuttaa lääkkeenotosta tai tapaamisesta hoitohenkilöstön kanssa. Tekstiviestit ovat kaikkiaan nousseet yleiseksi tavaksi kommunikoida, joka näkyy myös tutkimuksissa liittyen tekstiviestien käyttöön. Kannisto ym. (2014) kokosi kaikkiaan 60 tutkimusta, jotka käsittelivät tekstiviestimuistutusten käyttöä eri potilasryhmien kanssa. Tyypillisesti muistuttavia tekstiviestejä lähetettiin päivittäin ja niiden tarkoitus oli tukea lääkkeenottoa tai hoitotapaamisia. Tulokset olivat positiivisia; useat tutkimukset raportoivat lääkehoitoon sitoutumisen (40 %, 24/60) ja hoitotapaamiskäyntien käyttöasteen edistymistä (18 %, 11/60).

Ei ole kuitenkaan täysin pitävää näyttöä, että IT-pohjaiset muistutukset todella edistäisivät juuri skitsofreniaa sairastavien hoitoon sitoutumista, eikä aiheesta ole vielä riittävästi kovatasoista tutkimusta. Lupaavia tuloksia on havaittu, liittyen lähinnä tiedon ja elämänlaadun paranemiseen. (Kauppi ym. 2014.) Lopputuloksena voidaan päätellä, että IT-pohjaiset muistutukset voivat edistää eri potilasryhmien hoitoon sitoutumista, mutta erityisesti skitsofreniaa sairastavien hoitoon sitoutumisen tukemisen selvittämiseksi tarvitaan lisää kokeellisia tutkimuksia, joiden avulla IT-pohjaisten muistutusten vaikuttavuutta ja toimivuutta voidaan arvioida.

Kirjoittajat:

Kauppi Kaisa, Sh, TtM, TtT-opisk.
Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Kannisto Kati, TtK, TtT-opisk.
Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lähteet:
Ascher-Svanum H, Zhu B, Faries DE, Salkever D, Slade EP, Peng X, et al. 2010. The cost of relapse and the predictors of relapse in the treatment of schizophrenia. BMC Psychiatry 7;10:2-244X-10-2.
Kannisto KA, Koivunen MH, Välimäki MA. 2014. Use of Mobile Phone Text Message Reminders in Health Care Services: A Narrative Literature Review. Journal of Medical Internet Research 16 (10):e222

Kauppi K, Välimäki M, Hätönen HM, Kuosmanen LM, Warwick-Smith K, Adams CE. 2014. Information and communication technology based prompting for treatment compliance for people with serious mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD009960. DOI: 10.1002/14651858.CD009960.pub2.

Morken G, Widen JH, Grawe RW. 2008. Non-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia. BMC Psychiatry 30;8:32-244X-8-32.

Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2012 – Tilastoraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114909/Tr05_14.pdf?sequence=4 30.3.2015
WHO. World Health Organization. 2015. Schizophrenia. http://www.who.int/mental_health/management/schizophrenia/en/ 30.03.2015

Avainsanat: skitsofrenia, hoitoon sitoutuminen, informaatioteknologia, tekstiviestit

2 kommenttia:

  1. Onkohan tekstiviestimuistutuksia tutkittu potilaiden näkökulmasta tai onko jollakin kokemuksia siitä, miten psykiatriset potilaat kokevat tällaiset muistutukset? Hoitajan näkökulmasta tällainen potilaalle lähetettävä muistutus lääkkeenotosta kuulostaisi hyvältä!

    VastaaPoista
  2. Hei, ja kiitos kommentistasi. Aiempien tutkimusten mukaan potilaat suhtautuvat tekstiviestimuistutuksiin melko positiivisesti. Toki haasteitakin on, ja on todettu että viestien tulee esimerkiksi sisällöltään olla mahdollisimman yksilöllisiä. Juuri psykiatristen potilaiden näkökulmasta on kuitenkin vielä melko vähän tähän liittyvää tutkimusta. Myös meillä kirjoittajilla on meneillään aiheesta lisää tutkimusta, josta tulemme raportoimaan täällä blogissakin julkaisun jälkeen.
    yst.terv. Kaisa & Kati

    VastaaPoista